Informasjon og siste nytt fra Careium

Nytt administrasjonssystem Careium Connect med mange muligheter, stor økning i bruk av digital tilsyn Visit, anvendelse av Dosell medisindispensere og utskiftning i forbindelse med digitale alarmer fra 2G til 4G. God lesing!

Overføring av kunder til nytt administrasjonssystem

Siden 2018 har Careium/Doro Care flyttet eksisterende og nye kunder over på nytt administrasjonssytem Careium Connect. Vi er stolte av å si at vi nå er helt i sluttfasen av dette prosjektet, og at løsning er blitt svært godt tatt imot av våre kunder. Careium Connect er et adminstrasjonssystem som er laget for samhandling og integrasjon, og vi har i dag 30 000 brukere i systemet.

Løsningen er fremtidsrettet mot nye løsninger og krav, samt at det gir kunder en enklere, mer fleksibelt og sikkert system. Dette omhandler blandt annet mer kontroll på tjenestene sine, mindre logistikk for å oppstart og avslutning av tjenester, et stort datamateriale som er tilgjengelig for å drifte tjenesten lokalt ut ifra data, og involvere og koble på pårørende eller andre støttepersoner på en enklere måte. I tillegg vil man også kunne anvende Careium Connect applikasjon mot lokal helse, pårørende eller andre støttepersoner. For mer informasjon, kontakt salg Careium Norge

Bruk av digitalt tilsyn Visit øker

Mange av våre kunder i hele Norge benytter seg av ny teknologi knyttet til trygghetsalarmene. Dette gjelder eksempelvis tradisjonell sensorikk som dørsensor og sengesensor, men vi har det siste året hatt en markant økning i bruk av digitale tilsyn via vår løsning Visit.

Dette omhandler bruk både i privatboliger og institusjoner, og brukes i forhold til planalgte tilsyn og umiddelbare tilsyn i forbindelse med blandt annet utløst trygghetsalarm. Tilbakemeldinger fra tjenstebrukere, pårørende kunder og marked er økt trygghet, hurtigere og mer riktig respons, bedre bruk av ressurser og mindre miljøtrykk.

Les vår erfaring fra Rana kommune. Vi er også igang med større prosjekter blandt annet i Kristiansund med 11 tilhørende kommuner. Ta kontakt hvis dere ønsker å høre mer om løsningen, erfaringer eller muligheter. 

 

Careium leverer medisindispenser Dosell

Flere av våre kunder anvender nå Dosell, som er en automatisert medisindispenser for poseruller. Tilbakemelding er enkel i bruk, lett og adminsitrere og integrert i vår portefølje av tilbehør sensorikk og velferdsteknologi. Dette både i daglig bruk, men også via veiledet administrasjon i applikasjon Careium Connect. Man får altså håndtering av trygghetsalarmer, annen sensorikk og trygghetsskapende teknologi inn i ett grensesnitt.

For mer informasjon ta kontakt med vår salgsavdeling.

Våre nye digitale alarmer

Mange kunder skifter nå ut eldre trygghetsalarmer som fungerer over 2G, og over til våre nye Eliza digitale trygghetsalarmer som støtter 4G. GSM – nettet 2G ble tatt i bruk i 1993, og vil avsluttes av nasjonale myndigheter i 2025. Vi ser derimot at enkelte områder allerede har utfall av signaler, blant annet på grunn av at basestasjoner ikke vedlikeholdes.

Vi har levert et stort antall av de nye digitale alarmene, og tilbakemeldingene er svært gode fra markedet. Disse er både bakover - kompatible med eksiterende teknologi, og fremtidsrettet mot nye krav og behov. Vi er også leveringsdyktige på enheter og har ikke situasjon rundt komponent – mangel eller andre ting, som har vært utfordrende for markedet blant annet i forbindelse med pandemi og krig.

Se mer informasjon rundt våre nye digitale trygghetsalarmer Eliza og Eliza S. Hvis dere har spørsmål rundt deres alarmer, status og muligheter, ta kontakt med vår salgsavdeling.

Vi ønsker samtidig å takke alle våre kunder for et godt samarbeid i 2022, og ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår!

Vi ser frem til 2023 med nye spennende løsninger, samarbeid og leveranser som markedsledende leverandør av trygghetsskapende teknologi og løsninger.