Family gathering drinking coffee

Trygghet med i-care® plus

i-care® plus är en app som låter familj & vänner bli mer involverade i omsorgen av sina äldre nära och kära. Appen gör det möjligt för anhöriga att bland annat hantera larm. Genom att involvera familj & vänner skapas sinnesro och trygghet inte bara för dem utan även för omsorgstagaren.

 

Med i-care® plus kan familj & vänner hantera larm samt prata direkt med omsorgstagaren via trygghetslarmets högtalartelefon. Om ett mobilt trygghetslarm används kan de även se var omsorgstagaren befinner sig på en karta. Senaste händelser samt larmhistorik visas i appen och familj & vänner kan skicka meddelanden och bilder till varandra för att säkerställa att allt är okej. i-care® plus involverar familj & vänner i omsorgen av sina äldre nära och kära och skänker sinnesro och trygghet till alla.

Ett delat ansvar

När ett larm går från ett trygghetslarm skickas en notis med ljud via i-care® plus till en familjemedlem eller vän, som får möjligheten att svarar på larmet genom att acceptera eller avvisa det. Obesvarade eller avvisade larm skickas vidare till nästa person i larmkedjan. Detta kan antingen vara en annan familjemedlem, en vän eller larmcentralen.

Om larmet accepterats kan familjemedlemmen eller vännen ringa upp trygghetslarmet via appen. På så sätt kan han eller hon prata direkt med omsorgstagaren för att säkerställa att allt är okej. Det finns även möjlighet för dem att skicka meddelanden och bilder direkt i appen till andra personer i larmkedjan om vilka åtgärder som vidtagits.

Förutom larmhantering kan familj & vänner se trygghetslarmets status, så som batterinivå och signalstyrka, samt GPS-position inklusive senast kända plats. De ser även omsorgstagarens stegräkning, händelsehistorik, trygghetszon-inställningar, andra registrerade vårdgivare samt deras ordning i larmkedjan.

 

Gränssnitt samt larm som kan hanteras i
i-care® plus

 • Manuellt larm
  Omsorgstagaren har själv utlöst ett larm genom att trycka på larmknappen

 • Trygghetszon larm
  Automatiskt larm om en omsorgstagare lämnar en fördefinierad trygghetszon (s.k. geofence)

 • Fall larm
  Automatiskt larm vid fall

 • Tekniskt larm
  Automatiskt larm om GPS-larmet eller trygghetslarmet har lågt batteri 
 • Ring-funktion
  Möjlighet att ringa upp trygghetslarmet vid händelse av ett larm

 • Larmenhetens position på karta (inkl. viss historik)
  Endast om omsorgstagaren har ett GPS-larm, som exempelvis Abby

 • Larmenhetens status
  Batterinivå, signalstyrka, etc.

 • Vårdgivare/Närstående
  Alla familjemedlemmar & vänner som är kopplade till omsorgstagaren, samt deras ordning i larmkedjan

GPS-larm ger frihet åt äldre

Idag lider uppskattningsvis 150 000 människor av demens i Sverige. Livet blir sällan detsamma när någon fått en diagnos. GPS-larm banar vägen för att seniorer ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv.

Woman using i-care online on desktop computer Woman using i-care online on desktop computer

Careium portalen

Vår webbaserade tjänst ger överblick över installerade Careium-enheter och är tillgänglig dygnet runt. Tjänsten möjliggör fjärrstyrning och fjärrhantering, samt visar status över anslutna trygghetslarm i realtid.