Careium lanserer smarte detektorer for økt trygghet og brannsikkerhet

Et stearinlys, en platetopp uten tilsyn eller en sigarett som har falt ned. Hvert år dør altfor mange av brannrelaterte ulykker, men med riktig teknologi er det mulig å øke sikkerheten i hjemmet.

En god røykvarsler beskrives ofte som den billigste livsforsikringen du kan ha. Nå introduserer Careium nye, avanserte røyk-, varme- og karbonmonoksiddetektorer med en batterilevetid på 10 år, som kan seriekobles og kobles til trygghetsalarmer. Røykdetektorer registrerer røyk, og er best egnet til å identifisere en faktisk brann. Varmedetektorer registrerer varme og er ideelle for montering på kjøkken, der en vanlig røykvarsler kan generere unødvendige falske alarmer. Karbonmonoksiddetektorer advarer om forekomst av karbonmonoksidgass i luften og om skadelige nivåer av denne gassen.

Siden detektorene kan kobles sammen, utløses alle alarmer som er installert i boligen hvis én av dem aktiveres. Når varslerne er koblet sammen, blir personene i boligen raskere oppmerksomme på faren, og får mer tid til å komme i sikkerhet og tilkalle hjelp. Seriekoblede brannvarslere blir stadig vanligere, og siden februar 2022 har de vært lovpålagt i f.eks. Skottland (skotske myndigheter, 2022).

«Ved å koble sammen detektorene, unngår du risikoen for å ikke høre alarmen hvis du befinner deg i en annen del av huset. Dette er spesielt viktig for eldre som ofte lider av svekket hørsel», sier Peter Cullin, Product Manager hos Careium, og fortsetter: «Tiden det tar å høre alarmen kan være forskjellen mellom en mindre ulykke eller en stor tragedie.»

Studier viser at brannvarslere som er effektive for yngre målgrupper, ikke er like effektive for eldre, og at det generelt kreves andre hjelpemidler enn grunnleggende brannvern (Runefors, M., 2020). Eldre personer er svært overrepresentert i statistikken over de som omkommer i brann hvert år, muligens som følge av svekket motorikk, påvirkning av tunge medikamenter, hukommelsesproblemer og nedsatt syn eller hørsel. Ifølge svenske Statistikmyndigheten vil antall eldre som velger å bli hjemme bare øke i fremtiden. Derfor kreves det større tiltak for å bryte trenden i denne dystre statistikken (svenske Brannskyddsföreningen, 2022, svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2022).

«Våre eldre er mest utsatt for å bli skadet eller drept i en brann. Egnede hjelpemidler kan være et spørsmål om liv eller død», sier Peter Cullin.

Careium røyk-, varme- og karbonmonoksiddetektorer kan kobles direkte til trygghetsalarmer. Dette er et lite tiltak som fungerer i tilfeller der den eldre ikke registrerer faren eller ikke rekker å reagere. Alarmer som er utløst av brann eller karbondioksid, blir prioritert ved trygghetsalarmens mottakssentral, og alarmen sendes videre i løpet av sekunder. Ved hjelp av trygghetsalarmen kan alarmoperatøren bli informert om faren og kommunisere direkte med den eldre personen for å hjelpe dem å forstå situasjonen og, om mulig, komme i sikkerhet. Ved å koble detektorene til trygghetsalarmen er det også mulig å stille inn andre preferanser. For hørselshemmede er det ofte vanskelig å høre den høyfrekvente tonen fra en alarm, og derfor er det mulig å endre og tilpasse signalet. Det er også mulig å stille inn en stemmealarm som kan føles mindre skremmende.

Installasjon av røyk- og varmedetektorer som kan kobles sammen og til trygghetsalarmer øker sikkerheten for den enkelte, for pårørende og for hjemmehjelpetjenesten. Det er også store fordeler for kommunene som arbeider forebyggende med brannsikkerhet. En studie utført i samarbeid mellom Careium og Karlstad Universitet konkluderte med at det er direkte økonomiske fordeler ved å installere røykvarslere som er direkte koblet til et alarmsenter for eldre som har trygghetsalarmer, siden dette er en effektiv metode for å forebygge ulykker (A. Carlsson, 2021).

Med de nye seriekoblede brann-, varme- og karbonmonoksiddetektorene fra Careium er det lettere å forebygge skader og redde liv. Det er mulig å øke sikkerheten i hele hjemmet ved å koble sammen flere detektorer, slik at man unngår risikoen for ikke å høre en alarm i et annet rom. For eldre som kan ha vanskeligheter med både å reagere og respondere på en alarm, kan tilkobling av detektorer til trygghetsalarmer redusere risikoen for unødvendige ulykker.