Doro Care blir Careium

I dag kunngjør vi en viktig milepæl i selskapets historie. Det er vår ambisjon å etablere Doro Care og Doro Phones som to separate selskaper i desember 2021.Doro Care vil operere under et nytt merkenavn: "Careium", mens Doro-telefoner vil beholde "Doro" som et individuelt selskap. Vårt fokus vil være det samme: å forbedre de eldres sikkerhet og livskvalitet.

"Vi ser ytterligere vekstmuligheter i både eksisterende og nye markeder fra en rekke perspektiver: En voksende eldre befolkning, digitalisering, økende etterspørsel etter tekniske løsninger og økende behov for finansiering. Jeg er overbevist om at en deling vil skape de beste forutsetningene for at begge virksomhetene skal nå sitt fulle potensial, sier Carl-Johan Zetterberg Boudrie, President og CEO i Doro Group.

I årene som kommer står samfunnet overfor store utfordringer når det gjelder å forbedre eldres trygghet og livskvalitet. I Careium mener vi at teknologi er nøkkelen til å overvinne utfordringen med en aldrende befolkning, der samfunnet må ta vare på flere mennesker med færre ressurser.

Careium tilbyr den samme omfattende porteføljen av produkter og tjenester som tidligere, dedikert til å gjøre pleien mer effektiv, proaktiv og styrkende. Våre løsninger omfatter programvareplattformer, trygghetsalarmer, virtuelle kontroller, overvåkingssentre og mer.

I tillegg har vi utviklet og foredlet oss selv. Som frittstående selskap kan Careium dra full nytte av mulighetene som ligger foran oss. Virksomheten vår skal fokusere utelukkende på hva som gjør den vellykket og tilpasse seg deretter, samtidig som vi er den beste mulige partneren for våre brukere, kunder og interessenter. Vårt mål er å være den ledende leverandøren av teknologibasert omsorg i Europa.

Careium vil begynne å kommunisere under sin nye merkevare fra begynnelsen av november.