Careium lanserar smarta detektorer för ökad trygghet och brandsäkerhet

Ett bortglömt ljus, en oövervakad spisplatta eller en tappad cigarett. Varje år omkommer allt för många till följd av brandrelaterade olyckor men med rätt teknik går det att öka tryggheten i hemmet och att rädda liv.

En bra brandvarnare beskrivs ofta som den billigaste livförsäkringen man kan ha. Nu lanserar Careium nya avancerade rök-, värme- och CO-detektorer med en batteritid på 10 år som går att koppla samman både med varandra och till trygghetslarm. Rökdetektorer identifierar rök och är det bästa larmet när det kommer till att identifiera en faktisk brand, värmedetektorer identifierar värme och installeras med fördel i köket där ett vanligt röklarm riskerar att generera onödiga falsklarm. CO-detektorer varnar för förekomsten av skadliga halter av koloxid i luften.

Detektorerna kan seriekopplas vilket innebär att samtliga larm som är installerade i bostaden kommer att varna om en av dem aktiveras. Med seriekopplade detektorer får man tidigare vetskap om faran och har mer tid att sätta sig i säkerhet eller påkalla hjälp. Seriekopplade detektorer blir allt vanligare och är sedan februari 2022 lagstadgat i till exempel Skottland (Scottish Government, 2022).

“Genom att seriekoppla detektorerna undviker man risken att inte höra att det larmar om man befinner sig i en annan del av huset. Detta är speciellt viktigt för äldre som ofta lider av nedsatt hörsel”, säger Peter Cullin, produktansvarig på Careium, och fortsätter: “Tiden det tar att uppfatta larmet kan vara skillnaden mellan en mindre olycka och en stor tragedi”.

Studier visar att brandvarnare som är effektiva för yngre målgrupper fungerar sämre bland de äldsta och ofta krävs det andra hjälpmedel än ett grundläggande brandskydd (Runefors, M., 2020). Äldre är kraftigt överrepresenterade i statistiken över de som omkommer i bränder vilket kan bero på rörelsebegränsningar, påverkan av starka mediciner, minnessvårigheter och nedsatt syn eller hörsel. Antalet äldre som väljer att bo kvar hemma kommer enligt SCB bara att öka framöver och därför krävs det större åtgärder för att bryta den dystra statistiken (Brandskyddsföreningen, 2022, MSB, 2022).

”Våra äldre tillhör en av de största riskgrupperna när det kommer till att skadas eller omkomma i en brand och rätt hjälpmedel kan vara direkt livsavgörande”, säger Peter Cullin.

Careiums rök-, värme och CO-detektorer går att koppla direkt till trygghetslarmet. Det är en liten åtgärd men gör det möjligt att kringgå att den äldre själv ska behöva identifiera faran eller riskera att inte hinna agera. På larmcentralen för trygghetslarm prioriteras de larm som utlösts av brand eller förekomst av koloxid och kopplas fram inom sekunder. Larmoperatören kan genom trygghetslarmet själv bli informerad om faran och kommunicera direkt med användaren för att få denne att förstå situationen och om möjligt sätta sig i säkerhet, samt tillkalla extern hjälp. Genom att koppla detektorerna till trygghetslarmet går det även att ställa in andra preferenser. För personer med en hörselnedsättning kan det vara svårt att höra den högfrekventa ton som ett larm ger ifrån sig, det är därför möjligt att ändra och anpassa signalen. Det går även att ställa in så att en röst berättar om faran.

Att installera branddetektorer som kan sammankopplas med varandra och med trygghetslarm ökar säkerhet både för individen, anhöriga och hemtjänst. Det finns även stora fördelar för kommuner att arbeta preventivt med brandsäkerhet. I en studie som gjorts i samarbete mellan Careium och Karlstads universitet konstateras att det är direkt samhällsekonomiskt lönsamt att installera brandvarnare som är direktkopplade till en larmcentral hos äldre personer med trygghetslarm då det är ett effektivt sätt att förhindra olyckor (A. Carlsson, 2021).

Med de nya seriekopplade rök-, värme- och CO-detektorerna från Careium kan man lättare förebygga personskador och till och med rädda liv. Genom att seriekoppla flera detektorer i hemmet ökar man tryggheten och undviker risken att inte höra om det larmar i ett annat rum. För äldre som kan ha svårt att både reagera och agera på ett larm går det att ytterligare minska risken för onödiga olyckor genom att sammankoppla detektorerna med trygghetslarmet.