Doro Care byter namn till Careium

Idag presenterar vi en viktig milstolpe i vår företagshistoria. Det är vår intension att i december etablera Doro Care och Doro Phones som två separata bolag. Doro Care kommer fortsättningsvis att bedriva sin verksamhet under det nya namnet ”Careium”, medan Doro Phones kommer att fortsätta verka under namnet ”Doro”. Vårt fokus kommer dock att vara detsamma: att alla våra användare ska leva ett rikare liv, känna sig trygga och omhändertagna.  

”Med en växande äldre befolkning, digitalisering, ökad efterfrågan på tekniska lösningar samt en ökad finansieringsklyfta ser vi fortsatta tillväxtmöjligheter - både på befintliga och nya marknader. Jag är övertygad om att en delning av bolaget skapar de bästa förutsättningarna för respektive företag att nå sin fulla potential”, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef på Doro Group.

Under de kommande åren står vårt samhälle inför stora utmaningar när det gäller att förbättra tryggheten och livskvaliteten för våra äldre. På Careium tror vi på välfärdsteknik. Välfärdsteknik är en viktig del av lösningen att möta utmaningarna i form av en åldrande befolkning där samhället kommer att behöva ta om hand om fler människor med färre resurser.

Careium kommer att fortsätta erbjuda samma omfattande utbud av produkter och tjänster som tidigare och vi strävar efter att utveckla lösningar som bidrar till en mer effektiv, proaktiv, prediktiv och förebyggande vård och omsorg.  

Med Careium som ett självständigt bolag kommer vi att dra full nytta av de möjlighet vi har framför oss. Vi kommer att rikta in vår verksamhet enbart på det som gör den framgångsrik och anpassa oss efter det. Samtidigt ska vi vara den bästa möjliga partnern för våra användare och kunder. Det är vår målsättning att vara en ambitiös kunskapsledare och utvecklare av sektorn för välfärdsteknik i Europa.