Eldre par som smiler med blomster i bakgrunnen
DEMENS

«Jeg kan ta vare på min kone og være selvstendig.»

Junes mann, Arthur, sliter med å ha omsorg for sin kone siden han også har helseproblemer og er diagnostisert med tidlig demens. June har ofte et ønske om å bli i sengen mesteparten av tiden, men noen ganger har hun plutselig hoppet ut av sengen og prøvd å forlate huset. Dette har bare skjedd på dagen, siden legemidlene hun tar omfatter sovetabletter, og dette gjør at også mannen hennes får litt hvile.

De har separate soverom. Arthur er mest bekymret for vandringen og fallene, siden han ikke kan passe på konen sin hele tiden. De har en liten hund, og han vil gjerne gå turer med hunden, men han går ikke ut fordi han er redd for å forlate konen. For tiden er det datteren, som bor i nærheten, som går tur med hunden.

Den installerte trygghetsalarmpakken inneholdt en røykvarsler, en falldetektor for håndleddet, en trygghetsalarm, en nøkkelsafe, en trykkmatte, en bevegelsessensor og utgangssensorer. Med denne telecare-pakken på plass får Arthur litt avlastning og kan gå turer med hunden, fordi han vet at overvåkingssentralen følger med på sensorene, og hjelpen er ikke langt unna hvis en alarm aktiveres.

Arthur kan også bevege seg friere rundt i huset uten å måtte følge med på June hele tiden, fordi en alarm utløses hvis hun vandrer av gårde. Falldetektoren rundt håndleddet varsler også Arthur og overvåkingssentralen hvis June har gått ut av sengen og falt. Arthur føler seg mye tryggere, og er lettet over å ha fått denne pakken, slik at han kan gå tur med hunden når som helst på dagtid. Han var redd for at begge skulle havne på sykehjem hvis han ikke klarte å opprettholde selvstendigheten hjemme. Med telecare-tjenesten kan de bli boende hjemme i overskuelig fremtid.

Om June

June bor sammen med mannen sin, og de har nylig flyttet for å være nærmere datteren. June har Alzheimer, dårlig bevegelsesevne, faller og har tidligere vandret mye. Mannen hennes, Arthur, er hovedomsorgsperson med bistand fra datteren og en pleieleverandør.