Careium AB:s valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut vid Careium AB:s årsstämma den 29 april 2022, har styrelsens ordförande, Lennart Jacobsen, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 30 september 2022 röstmässigt största ägare, består valberedningen av följande ledamöter:


• Mark Shay, Accendo Capital, valberedningens ordförande,
• Richard Torgerson, Nordea Funds,
• Peter Lindell, Rite Ventures,
• Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@careium.com. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman är den 15 mars 2023 (sex veckor före årsstämman den 27 april 2023).