Bolagsbeskrivning

Här hittar ni bolagsbeskrivning för upptagande av handel av Careiums aktier på First North Growth Market

Bolagsbeskrivning Careium

Certified Advicer

Bolaget har anlitat FNCA Sweden som Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i bolaget  

Telefon: +46(0)8-528 00 399
E-post: info@fnca.se