Integritetspolicy

Careiums integritetspolicy uppdaterades den 20 oktober, 2021.

Integritetspolicyn gäller för Careiums enheter, webbplatser, onlineprogram, tjänster och marknadsföringsaktiviteter som hänvisar eller länkar till personuppgiftspolicyn (kollektivt, våra ”tjänster”). Observera att integritetspolicyn gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller någon annan enhet för att få åtkomst till Careiums tjänster. Careium kan, genom meddelanden eller på annat sätt, utöver denna integritetspolicy, komma att tillhandahålla mer information i samband med specifika produkter och/eller tjänster. Den information och de villkor du får i sådant fall gäller då enbart för din användning av de tjänster som meddelandet eller informationen omfattar.

Tänk på att det är viktigt att du läser policyn noggrant eftersom den beskriver hur Careium samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Du godkänner detta genom att använda Careiums tjänster. Du finner alltid den senaste versionen av policyn här på hemsidan. Vid viktigare förändringar meddelar Careium dig direkt om ändringen genom ett meddelande.

OM DU INTE GODKÄNNER DENNA POLICY BÖR DU INTE ANVÄNDA CAREIUMS PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER.

1. BEGREPP

1.1 Personlig information är uppgifter som direkt eller indirekt kan användas till att identifiera eller kontakta en enskild person. Du kan exempelvis identifieras genom ditt namn, din adress och ditt telefonnummer, men du kan även ibland identifieras genom att lämna information om din familj eller liknande. Personlig information kan även vara uppgifter om din hälsa. Information om din hälsa anses vara extra känslig och behandlas därför extra försiktigt.

1.2 Behandling är allt som vi gör med den information vi har om dig. Det är allt från att vi samlar in informationen, överför den och sparar den till att analysera den för att förbättra våra tjänster.

1.3 Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för att dina uppgifter är ordentligt skyddade och behandlas på ett korrekt sätt. Vi har ett ansvar för alla uppgifter som vi behandlar och har om dig. Vi är dock inte ansvariga för uppgifter du lämnar tillexempel till en app i din telefon om vi inte har utvecklat appen. Anledningen till detta är att vi inte äger appen och därmed inte kan bestämma vilken personlig information som den samlar in om dig.

 

1.4 Tredje part är en individ, ett företag eller en myndighet som inte är en del av oss och som vi inte har ett affärssamarbete med. Det är alltså någon utanför företaget.

2. INSAMLING AV INFORMATION

2.1 När du kontaktar oss eller någon av våra samarbetspartners kan vi be dig ange namn eller annan personlig information, denna information kan vi sedan dela med varandra om det krävs för att vi ska kunna fullgöra ditt ärende. Din information behandlas då i enlighet med denna integritetspolicy. Du är inte tvingad att ge oss den information som vi frågar efter, men om du inte gör det kan det i ibland betyda att du inte fullt ut kan ta del av de produkter eller tjänster som vi tillhandahåller eftersom vi då inte kan genomföra det vi behöver för att erbjuda produkten eller tjänsten fullt ut.

2.2 Våra samarbetspartners kan ibland kombinera information om dig som vi har med information som de har om dig för att ge dig tillgång till produkter, tjänster eller innehåll.

2.3 När du använder vissa av våra tjänster lämnar du information till oss direkt. Så är exempelvis fallet om du skapar ett konto i en av våra appar, köper en produkt, laddar ner en programuppdatering eller söker ett jobb hos oss.

3. VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

3.1 Vi strävar efter att inte samla in mer information om dig än nödvändigt. Tar du kontakt med oss ber vi dig vanligen uppge ditt namn, ditt telefonnummer och/eller din e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig. Vid köp via vår hemsida ber vi dig även om din leverans-/faktureringsadress samt eventuellt dina kreditkortsuppgifter.

3.2 Använder du tjänster från oss som erbjuds genom din lokala kommun ber kommunen dig om namn, personnummer, adress och telefonnummer. De ber även om namn och telefonnummer till din familj eller dina närstående. Kommunen kan eventuellt be dig om andra nödvändiga uppgifter. Informationen samlas in för att kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakt kan tas med närstående i situationer då detta bedöms nödvändigt. I dessa situationer är kommunen personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.

3.3 Ringer du ett samtal till vår larmcentral spelas samtalet in automatiskt och sparas i våra system för att vi ska kunna följa din hälsohistorik i enlighet med tjänsten vi erbjuder.

3.4 Genom vissa av våra tjänster kan du dela innehåll eller kommunicera med familj och vänner. Vi kan samla in uppgifter du anger om dessa personer såsom namn, adress, e-post eller telefonnummer. Kommunikationen sparas i våra system för att ni ska kunna se meddelandehistorik.

3.5 Vi kan komma att samla in information om dig från myndigheter eller kommersiella källor. Sådan insamling sker alltid med stöd av lag och informationen kan kombineras med annan information vi har om dig. I vissa fall kan vi även samla in information från sociala nätverk som Facebook eller Twitter om du är aktiv på dessa.

3.6 Använder du Google Analytics samlar vi in din mejladress och data om din telefonanvändning, exempelvis vilka appar du använder och hur. Denna data är anonym och hjälper oss att förbättra våra tjänster. Du kan själv godkänna om du vill lämna denna information och/eller motta erbjudanden och tips på tjänster eller produkter från oss.

3.7 Vi kan även samla in övrig information om dig och din enhet, exempelvis om hur du använder våra tjänster och dina preferenser. Vi informerar dig alltid och ber om ditt medgivande innan sådan behandling sker.

4. ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION

4.1 Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att skicka meddelanden till dig om ändringar i våra allmänna villkor, policyer eller information om ett köp du har gjort hos oss. Dessa meddelanden kan du inte välja bort att motta eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på ett korrekt sätt.

4.2 Vi kan vidare informera dig om våra senaste produkter, programvaruuppdateringar, kampanjer eller kommande evenemang med hjälp av dina kontaktuppgifter. Du godkänner själv om du vill ta del av denna information. Skulle du inte längre önska att motta denna information kan du när som helst avregistrera dig från dessa utskick genom att följa instruktionerna i det utskick som du har mottagit. Du kan även kontakta oss via gdpr@careium.com eller via vår kundtjänst.

4.3 Utöver den information som vi samlar in om dig under avsnitt 3 ovan kan vi även samla in information genom hur du använder vår programvara. Dessa uppgifter är följande och används för följande syften;

4.3.1 information om din mobiltelefonmodell och andra enhetsidentifierare som är unika för dig. Detta kan vara din IP-adress, operativsystemsversion och inställningar på den enhet du använder för att registrera dig eller din enhet för en tjänst så att du kan använda denna,

4.3.2 logginformation som berättar när och hur länge du använt en tjänst, vad du sökte på när du använde tjänsten samt den information som sparas i cookies (för mer information om cookies, se avsnitt 12) som vi har placerat på din enhet för att kunna erbjuda och ge dig ett innehåll anpassat till dig och som ger dig rekommendationer baserade på dina intressen och hur du tidigare har använt våra tjänster,

4.3.3 information om ungefär var du befinner dig genom din enhets GPS-signal eller från närliggande WiFi-åtkomstpunkter och mobilmaster. Denna information skickas till oss när du använder vissa tjänster så att vi kan erbjuda dig tjänsten korrekt,

4.3.4 röstinformation såsom inspelningar av din röst som lagras på våra servrar när du använder röstkommandon för att styra en tjänst,

4.3.5 information om hur du använder program eller webbplatser samt vilket innehåll i en tjänst som du använder. Denna information kan användas för att skapa, utveckla, leverera och driva våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring framåt, men även för att förebygga förlust av data och förebygga bedrägeri,

4.3.6 information för interna syften såsom revision, dataanalys eller forskning så att vi kan förbättra våra produkter, tjänster och vår kommunikation med er som kunder.

4.3.7 information såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter samt din adress om du deltar i en utlottning, en tävling eller en liknande kampanj. Vi använder informationen för att kontakta vinnaren så att denne kan motta sitt pris, men även för att administrera kampanjen.

4.4 Vi kan vidare använda din information för intern journalföring eller för att kombinera information som vi har samlat in från dig och använda den för syften enligt denna policy efter kompletterande samtycke från dig.

5. VEM VIDAREBEFORDRAR VI DIN INFORMATION TILL?

5.1 Vi delar endast din personliga information när det är nödvändigt för att tillhandahålla en produkt, förbättra en tjänst eller fullgöra ett avtal. Tredje part får inte tillgång till din information för marknadsförings- eller affärssyften utan ditt medgivande.

5.2 Vi kan om det är nödvändigt dela din information med:

5.2.1 Dotterbolag till oss.

5.2.2 Affärspartners som är betrodda och som kan behandla din information för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågar.

5.2.3 Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss eller å våra vägar. Företag som hjälper oss med fakturering, skickar e-postmeddelanden, levererar produkter till dig, hanterar och förbättrar kunddata samt i vissa fall kundtjänst är några exempel. Dessa företag får enbart använda din information för att tillhandahålla tjänsten och är skyldiga att skydda din information. En tjänsteleverantör kan ha sin verksamhet var som helst där vårt företag

5.3 Vi kan i vissa fall ha en rättslig skyldighet att lämna ut personlig information om dig till myndigheter. Så kan vara fallet om det finns ett domstolsbeslut, det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, för att upprätthålla lag och ordning, det ligger i allmänhetens intresse eller det är nödvändigt för att skydda vår verksamhet samt andra användare.

5.4 När du köper och aktiverar en av våra mobiltelefoner godkänner du att vi och din operatör utbyter den information du anger vid aktiveringen vilket krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Ditt konto regleras i denna bemärkelse även av din operatörs integritetspolicy.

5.5 Vi vidhåller rätten att dela din information med relevanta parter vid en omorganisation, sammanslagning eller försäljning. Du kan vidare alltid samtycka till att vi delar din information med fler mottagare än de som är angivna i denna policy.

6. PLATSBASERADE TJÄNSTER

6.1 Vi, våra partners och våra licensinnehavare kan samla in, använda och dela exakta data om din plats för att kunna tillhandahålla och förbättra platsbaserade tjänster som ger information i realtid om din mobiltelefons geografiska plats. Dessa tjänster kan använda tekniker såsom GPS, Bluetooth, din IP-adress, närliggande WiFi-hotspots, mobilmaster eller annan teknologi för att fastställa positionen. Denna data är anonym och identifierar inte dig personligen om du inte har samtyckt till detta. Du kan vanligen själv välja om du vill att en app eller tjänst ska ha tillgång till din geografiska plats eller inte.

7. VAD VI GÖR FÖR ATT SE TILL ATT DIN INFORMATION ÄR SÄKER

7.1 Vi ser till att din personliga information är säker genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla våra anställda och upprätthåller en hög säkerhet inom hela företaget. Vi vidtar vidare både fysiska och tekniska åtgärder för att skydda den information vi behandlar om dig. Observera dock att ingen webbsida, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning är helt säker.

7.2 Våra tjänster kan vid behov skydda din personliga information med kryptering vid överföring av denna. Vidare sparas din information på datorsystem inrymda i anläggningar med begränsat tillträde med hjälp av fysiska säkerhetsåtgärder. Vi ansvarar dock inte för information du lämnar i chattforum eller på sociala medier, så tänk på vilken information du väljer att delge i dessa fall.

8. INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

8.1 Vi överför inte din information utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), så kallat tredje land, om inte överföringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Överför vi dina uppgifter till USA eller Schweiz överför vi endast dem till företag som har anslutit sig till ”the EU/US Privacy Shield Framework” eller ”the Swiss/US Privacy Shield Framework” vilka båda ställer krav på dataskydd som anses godtagbara för överföring av personuppgifter till tredje land.

9. DINA RÄTTIGHETER OCH TILLGÅNG TILL DIN INFORMATION

9.1 Dina rättigheter som du kan tillämpa i förhållande till oss är:

9.1.1 Rätt till tillgång – innebär att du har rätt att få veta vilken information vi behandlar om dig, hur vi samlar in den, om vi har delat den med någon annan och hur länge vi beräknar spara den. Du kan få tillgång till denna information genom att kontakta kundtjänst eller genom att skicka ett mejl till gdpr@careium.com. Vi kan neka en begäran som är repetitiv, äventyrar andras personliga integritet eller som avser åtkomst som inte får ges på grund av lag.

9.1.2 rätt till rättelse – innebär att om vi har felaktiga uppgifter om dig eller om du vill komplettera dessa ska vi rätta uppgifterna eller lägga till den önskade informationen.

9.1.3 Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – innebär att du har en rätt att återkalla ett samtycke som du har lämnat. Vi upphör då med behandlingen av den aktuella informationen om det inte finns en annan rättslig grund som ger oss rätt att fortsätta behandlingen. Vi informerar dig då om detta.

9.1.4 Rätt att invända – innebär att om du anser att vi behandlar personuppgifter felaktigt eller i onödan så kan du invända mot behandlingen.

9.1.5 Rätt att begära begräsning – innebär att om du tycker vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så ska vi begränsa behandlingen av dina uppgifter under tiden vi prövar om så är fallet. Under begränsningen får vi enbart lagra dina uppgifter såvida du inte samtycker till annat.

9.1.6 Rätt till radering – innebär att du kan få alla dina personuppgifter raderade från våra system om vi har inte har en laglig grund som tillåter oss att fortsätta behandla dina personuppgifter.

9.1.7 Rätt till dataportabilitet – innebär att du har rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till någon annan. Vi genomför överföringen så länge uppgifterna lagras hos oss digitalt och det är tekniskt möjligt. Alternativt så får du ett läsbart register som du kan överföra på egen hand.

10. LAGRING AV UPPGIFTER

10.1 Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi endast bevarar information om dig så länge som det är nödvändigt för att kunna fullgöra de ändamål för vilka de samlades in eller lagringen behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag.

11. LÄNKAR OCH PRODUKTER FRÅN TREDJE PART I VÅRA TJÄNSTER

11.1 Våra tjänster kan ibland länka till webbplatser och tjänster från tredje part eller visa produkter och tjänster som är tillgängliga i program tillhörande tredje part. Vi är inte ansvariga för säkerheten, personuppgiftsbehandlingen eller sekretessen rörande dessa webbplatser, tjänster eller produkter.

11.2 Genom att använda produkter och tjänster från tredje part kan de samla in personlig information om dig. Vi ansvar inte för sådan behandling och du måste vända dig direkt till tredje part för att utöva dina rättigheter.

12. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

12.1 Vi kan använda cookies, webbsignaler eller andra tekniker i våra tjänster. Bland annat använder vi cookies på vår hemsida och i våra appar. Cookies är små filer som sparar information på din mobil, dator, TV eller annan enhet och känner igen dig på olika webbplatser, tjänster, enheter och/eller webbläsarsessioner. De kan också skicka information till oss. Cookies tjänar många viktiga syften såsom;

12.1.1 att komma ihåg din inloggningsinformation så att du inte behöver logga in varje gång du använder en tjänst,

12.1.2 hjälper oss, och våra samarbetspartners, att förstå vilka delar av våra tjänster du besöker, vilka funktioner du använder och hur länge du använder dem. Genom att studera informationen kan vi sedan anpassa tjänsterna och ge dig en bättre upplevelse,

12.1.3 hjälper oss, och våra samarbetspartners, att förstå vilka annonser du har sett, och

12.1.4 hjälper oss och tredje part att tillhandahålla dig relevant innehåll och relevanta annonser genom att samla in information om hur du använder våra tjänster och andra webbplatser och program.

12.2 Du kan själv reglera i din webbläsare om du vill att den ska godkänna, avvisa eller informera dig om att en cookie har skickats/sparats på din enhet. Du finner information om du stänger av cookies i din webbläsare genom ”Hjälp”-menyn.

12.3 Vi meddelar alltid dig om vi använder oss av cookies. På vår hemsida använder vi oss av följande cookies:

12.3.1 Strikt nödvändiga cookies – dessa behövs för att du ska kunna använda vår hemsida. Jämför du två produkter minns exempelvis cookien vilka produkter du har jämfört.

12.3.2 Funktionalitetscookies – dessa använder vi för att minnas ditt användarnamn, lösenord, språk eller region och ge dig en mer personlig upplevelse av vår hemsida. Dessa cookies används även av tjänsteleverantörer som har/visar sina tjänster på vår hemsida.

12.3.3 Anpassningscookies – dessa cookies lagrar ditt besök, de delar av vår hemsida du har besökt samt vilka länkar du har tryckt på. Dessa kan även placeras på din enhet av tredje part som sedan erbjuder dig reklam som är relevant för dig. Exempelvis kan du se reklam för våra produkter när du besöker andra webbplatser. Denna cookie kan även begränsa hur många gånger du ser en annons, mäta hur effektiv den är och visa hur du förflyttar dig mellan olika webbplatser.

12.4 Vissa av ovan nämnda cookies kan placeras på vår webbplats av tredje part, men enbart efter vårt godkännande. Dessa parter kan till exempel vara Facebook, LinkedIn, eller Youtube. Tredje part ger antingen information till oss eller erbjuder tjänster och individualisering till dig.

12.5 Vi, samt vissa tredje parter, kan använda andra tekniker för lokal lagring, såsom Local Shared Objects (även kallade ”flash-cookies”) och HTML5 lokal lagring, i samband med våra tjänster. De här teknikerna liknar de cookies som har beskrivits ovan på så sätt att de lagras på din enhet och kan användas för att lagra viss information om dina aktiviteter och preferenser. Men de här teknikerna kan, jämfört med vanliga cookies, använda olika delar av din enhet, så du kan eventuellt inte styra dem med standardwebbläsarverktyg och -inställningar.

12.6 Vi, samt vissa tredje parter, kan även använda tekniker som kallas för webbsignaler (eller "pixlar") som vidarebefordrar information från din enhet till en server. Webbsignaler kan finnas inbäddade i innehåll online, videor och e-postmeddelanden och kan låta en server läsa viss typ av information från din enhet, veta när du har tittat på särskilt innehåll eller ett särskilt e-postmeddelande, fastställa tid och datum då du tittade på webbsignalen samt din enhets IP-adress. Vi samt vissa tredje parter använder webbsignaler i en mängd olika syften, inklusive att analysera hur du använder våra tjänster och (tillsammans med cookies) tillhandahålla innehåll och annonser som är mer relevanta för dig.

13. INSTICKSMODULER FÖR SOCIALA NÄTVERK

13.1 Våra tjänster nyttjar insticksmoduler för sociala nätverk ("insticksmoduler"). Detta innebär att använder du dig av en tjänst med en insticksmodul så kan information från din enhet föras över till det sociala nätverket om du är inloggad på detta. Information kan överföras vid användning av tjänsten eller om du interagerar genom att ”Gilla” eller ”Dela” innehåll. Insticksmodulen kan föra över din IP-adress till det sociala mediet även när du inte är inloggad.

13.2 De vanligaste operatörerna för sociala närverk som sköter insticksmoduler som används i våra tjänster är, inkluderat men inte begränsat till, Facebook, Google+ och Twitter. Använder du dessa sociala nätverk men inte vill att information mellan nätverket och våra tjänster ska kopplas ihop bör du logga ut från det sociala nätverket innan du använder våra tjänster.

14. INTERNATIONELLA ANVÄNDARE

14.1 Enheter över hela världen kan överföra eller få åtkomst till all information du anger enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter, relaterade till våra tjänster, angående personer som bor i ett medlemsland inom EES och i Schweiz, kontrolleras och hanteras av oss. Som globalt företag har vi ett antal juridiska enheter i olika jurisdiktioner som ansvarar för den personliga information som de samlar in och som behandlas av oss för deras räkning. Information om försäljningsställen i våra detaljhandelsenheter utanför Sverige kontrolleras t.ex. av våra enskilda detaljhandelsenheter i respektive land.

15. BARNS INTEGRITET

15.1 Vi begär inte eller samlar personuppgifter från eller om barn utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, och vi saluför inte medvetet våra produkter eller tjänster till barn. Om vi blir medveten om att den person som lämnar in personuppgifter via någon del av våra webbplatser är ett barn, kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den personliga informationen från sina filer så snart som möjligt. Vi kommer också att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att dessa personuppgifter inte används för något ändamål eller lämnas ut till tredje part. Eftersom vi inte försöker samla några personuppgifter om barn och vi raderar all data som samlas in av misstag så snart den upptäckts, behåller vi inga uppgifter om barn som kan granskas eller raderas. Om en vårdnadshavare begär att man granskar eller raderar uppgifter om sitt barn innan vi har upptäckt och raderat uppgifterna, kommer vi självklart att respektera den här förfrågan.

15.2 Med barn avses enligt svensk nationell lagstiftning en person som är 13 år eller yngre. Andra medlemsländer kan ha beslutat om andra åldersgränser (mellan 13 och 16 år) för vilka personer som är att anse som barn eller vuxna.

16. KONTAKTA OSS

16.1 Om du har några frågor eller funderingar kring vår policy för integritetsskydd eller databehandling eller om du skulle vilja framföra ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via gdpr@careium.com.

Du kan alltid ringa oss på vårt Support-nummer för ditt land. På all sådan kommunikation ges svar så fort som möjligt. Om du inte är nöjd med det svar du fått kan du lämna ditt klagomål till relevant tillsynsmyndighet i ditt land. I Sverige är detta Datainspektionen.