Äldre man i fåtölj som läser och en Doro Visit-kamera ovanpå en bokhylla Äldre man i fåtölj som läser och en Doro Visit-kamera ovanpå en bokhylla

Fjärrtillsyn och nattro

En diskret lösning som ger användaren ökad trygghet.

Visit är vår virtuella tillsynstjänst. I grund och botten är det ett säkert och mindre påträngande alternativ till fysiska hembesök. En studie från Hjälpmedelsinstitutet visar att människor som behöver nattlig tillsyn ofta känner sig stressade av fysiska besök. Något som kan leda till ett ökat behov av hjälp och assistans. Fjärrtillsyn bidrar till ökad nattro och nattfrid. 

Fjärrtillsyn med Visit utförs med hjälp av en kamera som bara är aktiverad under vissa tider, eller vid behov. Tillsynerna görs endast av behörig personal och inga bilder eller filmer sparas. Visit är en diskret lösning som ger användaren ökad trygghet och ostörd nattsömn. För dig som tjänsteleverantör är det en helhetslösning som är både miljövänlig och tidsbesparande.

Äldre kvinna sover i en säng med Visit i bakgrunden.
  • Säker och diskret tillsyn
  • Kostnadseffektiv helhetslösning
  • Miljövänlig – minskar resande

Tjänsten inkluderar:

  • Kamera
  • Kommunikationsutrustning
  • Tillsyn via Careiums larmcentral
  • Larmnotiser till vårdpersonal i tjänst
  • Fast månadskostnad
  • Skräddarsydd anpassning efter användarbehov

 

En god natts sömn

Se hur Region Gotland använder digital nattlig tillsyn för att hjälpa deras användare känna sig trygga och avkopplade under natten.

Woman using i-care online on desktop computer Woman using i-care online on desktop computer

i-care® online

Vår webbaserade tjänst ger överblick över installerade Careium-enheter och är tillgänglig dygnet runt. Tjänsten möjliggör fjärrstyrning och fjärrhantering, samt visar status över anslutna trygghetslarm i realtid.

Äldre kvinna sover i en säng med Visit i bakgrunden. Äldre kvinna sover i en säng med Visit i bakgrunden.

Trygghet och integritet

Uddevalla kommun arbetar aktivt med att digitalisera äldreomsorgen, och som en del av det kommer man öka användningen av fjärrtillsyn. Detta möjliggör omfördelning av resurser, så att personal kan skapa mer betydande möten dagtid.

Produkter för en tryggare tillvaro