Kalender

 
2023

Q2 Rapport - 14 Juli

Q3 Rapport - 26 oktober

 

2024

Q4 Rapport - 15 februari

Tyst period

Careium AB tillämpar tysta perioder som börjar 30 dagar innan publicering av helårsrapporter och delårsrapporter. Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.