Kalender

Careiums bolagsstämma kommer att ske den 27:e april 2023 i Malmö. Mer information kommer längre fram. 

Kalender


2022

Q4 Rapport - 16 Februari

 

2023

Q1 Rapport - 27 April

Q2 Rapport - 14 Juli

Q3 Rapport - 26 oktober


Tyst period

Careium AB tillämpar tysta perioder som börjar 30 dagar innan publicering av helårsrapporter och delårsrapporter. Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.