Innocom

September 2021, Nederländerna

I linje med deras strategi expanderade och förstärkte Careium sin geografiska närvaro genom förvärvet av nederländska Innocom. Den nederländska marknaden är en attraktiv marknad med stor potential. Innocom är en av tre ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Nederländerna och blir ett perfekt tillskott till Careiums nuvarande verksamhet.

Helpline

September 2021, Storbritannien

I slutet av september genomförde Careium ett mindre uppköp
i Storbritannien då de förvärvade tillgångarna i Helpline från Bromford Housing. Med förvärvet av Helpline driver Careium det digitala skiftet framåt, då det blir allt svårare för mindre aktörer som Helpline att genomföra skiftet själva.

FirstCall 24/7

Februari 2021, Storbritannien 

Doro är mycket glada över att kunna tillkännage ett nytt samarbete med Trent and Dove Housing, en leverantör av boende till kunder i Staffordshire, North West Leicestershire och Derbyshire. Genom FirstCall 24/7 har Trent och Dove tillhandahållit teknikbaserade välfärdstjänster till seniorer i nästan 20 år. Som en del av arrangemanget har Doro förvärvat tillgångarna av FirstCall och kommer fortsätta stödja bostadsverksamheten när de utvecklar och levererar sin strategi för äldre.

Connexus Careline

Oktober 2020, Storbritannien

För att ytterligare utöka närvaron och stärka sin position på den brittiska marknaden har Doro förvärvat tillgångarna av Careline-tjänsterna från Connexus Housing Group. Efter en krävande urvalsprocess var Doro mycket nöjda med att bli valda som leverantör för Connexus Carelines teknikbaserade välfärdstjänster.

Victrix

September 2020, Spanien

För att stärka sin tekniska plattform och öka möjligheterna för innovativa lösningar inom välfärdsteknik förvärvar Doro, Victrix SocSan (Victrix). Förvärvet är i linje med den strategiska ambitionen om att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik och utveckla nya proaktiva lösningar. Genom förvärvet av Victrix stärker Doro ytterligare sin position inom branschen som ett företag med tekniklösningar i framkant.

Eldercare

Augusti 2020, Storbritannien

I linje med den strategiska ambitionen att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik har Doro förvärvat det UK baserade företaget Eldercare (UK) Limited. Eldercare är ett av fem ledande företag inom välfärdsteknik i UK och tillhandahåller tjänster till lokala myndigheter, bostadsföreningar för stödboende, privat sektor och välgörenhetsorganisationer. Verksamheten sysselsätter 109 heltidsanställda och hanterar ca 50 000 anslutna trygghetslarm från olika leverantörer samt tillhandahåller hemtjänst och nödsamtal.

Invicta Telecare

September 2019, Storbritannien

Doro expanderar sitt tjänsteerbjudande genom förvärvet av det brittiska telecareföretaget Invicta Telecare Ltd (Centra Pulse and Connect) från Clarion Housing Group. Centra Pulse and Connect är en av de tre största larmcentralerna för trygghetslarm och kontaktförmedlare till lokala myndigheter, bostadsföreningar och välgörenhetsorganisationer utanför kontorstid och hanterar 106 000 anslutna trygghetslarm från flera olika leverantörer. Företaget har ca 180 heltidstjänster.

Welbeing

Maj 2018, Storbritannien

Doro har som ett led i att utöka och expandera sin telecare affär, stärka erbjudandet samt serviceintäkten, förvärvat företaget Welbeing med säte i Eastbourne, UK. Welbeing är ett av de ledande telecare företagen i UK. Företaget har ca 75 000 anslutningar varav 21 000 är privata. Verksamheten har visat en betydande organisk tillväxt som en följd av ett starkt ledarskap kombinerat med en solid historia av att vinna anbud och kommersiella upphandlingar. Antalet anställda är ca 180. 

Trygghetssentralen

Februari 2016, Norge

Doro, genom dotterbolaget Doro Care AB, har förvärvat Trygghetssentralen, Norges största privatägda kontaktcentral för sociala trygghetslarm. Trygghetssentralen levererar trygghetslarmstjänster till cirka 34 000 användare på uppdrag av 110 kommuner. Företaget har 68 fast anställda och cirka 60 projektanställda medarbetare. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Caretech

Dec 2014, Sverige

Doro har undertecknat avtal med Verdane Capital V, en ledande nordisk Private Equity-fond, att förvärva CareTech för 240 MSEK på skuldfri basis. Affären beräknas slutföras den 31 januari 2015. CareTechs produkter och tjänster möjliggör för äldre att kunna bo kvar i sin hemmiljö längre och tryggare. Bolaget har under 2014 genomfört en betydande resultatförbättring baserad på en fullt kompatibel lösning på den nyligen antagna IP-baserade standarden för branschen samt egen larmcentral som hanterar 60,000 användare på uppdrag av kommuner i Sverige och Norge.