Årsjämförelse nyckeltal 2021 2020
     
Nettoomsättning (MSEK) 587,5

524,1

Försäljningstillväxt % 12,1

9,9

Bruttomarginal % 40,9

41,5

EBITDA (MSEK) 65,2

77,9

EBITDA marginal % 11,1

14,9

EBIT (MSEK) 8,6

28,4

EBIT marginal % 1,5

5,4

Soliditet % 52,6

53,9

Antal anställda 1 013

973

Connections 390 000

372 000

Fritt kassalöde (MSEK) -70,9

2,7