2023 2022 2021 2020
         
Nettoomsättning (MSEK) 824,6 725,1 587,5 524,1
Försäljningstillväxt % 13,7 23,4 12,1 9,9
Bruttomarginal % 41,3 37,8 40,9 41,5
EBITDA (MSEK) 138,0 58,8 65,2 77,9
EBITDA marginal % 16,7 8,1 11,1 14,9
EBIT (MSEK) 59,4 -15,8 8,6 28,4
EBIT marginal % 7,2 -2,2 1,5 5,4
Soliditet % 62,4 56,7 52,6 53,9
Antal anställda 832 844 1 013 973
Connections 372 800 379 900 390 000 372 000
Fritt kassalöde (MSEK) 61,9 -87,1 -70,9 2,7