2022 2021 2020
       
Nettoomsättning (MSEK) 725,1 587,5

524,1

Försäljningstillväxt % 23,4 12,1

9,9

Bruttomarginal % 37,8 40,9

41,5

EBITDA (MSEK) 58,8 65,2

77,9

EBITDA marginal % 8,1 11,1

14,9

EBIT (MSEK) -15,8 8,6

28,4

EBIT marginal % -2,2 1,5

5,4

Soliditet % 56,7 52,6

53,9

Antal anställda 844 1 013

973

Connections 379 900 390 000

372 000

Fritt kassalöde (MSEK) -87,1 -70,9

2,7