Careium AB informerar finansmarknaden, investerare, medierna, potentiella partners, anställda och andra intressenter kvartalsvis med finansiella rapporter, presentationer och webcasts/audiocasts, i syfte att öka förståelsen för företaget och dess utveckling. I samband med att vi publicerar kvartalsrapporter hålls alltid en webbsänd audiocast, i arkivet nedan tillhandahålls inspelade versioner från de senaste fyra tillfällena.

 

Audiocast kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)

Q2 2024 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2024 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q2 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q2 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2021 - Audiocast och telefonkonferens

 

Presentationsmaterial från kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)

Q2 2024 - Presentationsmaterial

Q1 2024 - Presentationsmaterial

Q4 2023 - Presentationsmaterial

Q3 2023 - Presentationsmaterial

Q2 2023 - Presentationsmaterial

Q1 2023 - Presentationsmaterial

Q4 2022 - Presentationsmaterial

Q3 2022 - Presentationsmaterial

Q2 2022 - Presentationsmaterial

Q1 2022 - Presentationsmaterial

Q4 2021 - Presentationsmaterial