Careium AB informerar finansmarknaden, investerare, medierna, potentiella partners, anställda och andra intressenter kvartalsvis med finansiella rapporter, presentationer och webcasts/audiocasts, i syfte att öka förståelsen för företaget och dess utveckling. I samband med att vi publicerar kvartalsrapporter hålls alltid en webbsänd audiocast, i arkivet nedan tillhandahålls inspelade versioner från de senaste fyra tillfällena.

 

Presentationer av kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)

Q1 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q4-2021 Audiocast och telefonkonferens

Presentationsmaterial från kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)

Q1 2022 - Presentationsmaterial

Q4 2021- Presentationsmaterial 

Presentationer från årsstämmor