Elderly woman walking in the wood

Vårt hållbarhetsarbete

På Careium anser vi att det är viktigt att garantera hög kvalitet och ett miljötänk som gynnar samhället, både lokalt och globalt.

Vi har certifikat i de internationella standarderna för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 samt informationssäkerhet ISO 27001. Vi stöder Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och vi tar hänsyn till de utvalda målen i vår strategi och i vår dagliga verksamhet.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport (sidorna 27-36 samt 77-90)

UN global goals UN global goals

Careiums bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

Vi tar hänsyn till utvalda mål i vår strategi och i vår dagliga verksamhet.

Older man sitting on a bench Older man sitting on a bench

Resurseffektivitet

Samhälleskostnad, människor och miljö

Trygghetstjänster att lita på

Informationssäkerhet, säker och enkel användning

Ett ansvarsfullt affärsfundament

Medarbetare, leverantörskedja, god företagsstyrning

Produkter att lita på

Värde för användaren, reparerbarhet