Hållbarhet

På Careium anser vi att det är viktigt att garantera hög kvalitet och ett miljötänk som gynnar samhället, både lokalt och globalt. Vi har certifikat i de internationella standarderna för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 samt informationssäkerhet ISO 27001. Vi stöder Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och vi tar hänsyn till de utvalda målen i vår strategi och i vår dagliga verksamhet.

 

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport (sidorna 27-36 samt 78-87)

Careiums bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

Vi tar hänsyn till utvalda mål i vår strategi och i vår dagliga verksamhet.

Resurseffektivitet

Samhälleskostnad, människor och miljö

Trygghetstjänster att lita på

Informationssäkerhet, säker och enkel användning

Ett ansvarsfullt affärsfundament

Medarbetare, leverantörskedja, god företagsstyrning

Produkter att lita på

Värde för användaren, reparerbarhet