Careium, tidigare Doro Care

Äldre kvinna och yngre man promenerar i en park. Äldre kvinna och yngre man promenerar i en park.

Investera i Careium

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda tekniska lösningar ser vi till att de kan leva ett aktivt och oberoende liv.