Dosell

Dosell är en patenterad digital läkemedelsdispenser för säkrare medicinering i hemmet. Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att användaren får sin medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma anhöriga eller vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.
  • Automatisk läkemedelsrobot för säkrare medicinering i hemmet

  • Ger rätt dos i rätt tid

  • Varnar och larmar vårdpersonal eller anhöriga om medicin inte tas

Välj färg:

Hur fungerar det?

Dosell laddas med användarens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. En laddning innehåller läkemedel för två veckors användning. När det är dags för patienten att ta sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt dospåse vid rätt tidpunkt. När dospåsen ska användas klipps den av och ramlar ned i ett öppet fack på apparatens framsida. När dospåsen har ramlat ned tänds en lampa i facket och en signal ljuder som påminner patienten om att det är dags att ta medicinen. Om användaren inte tar sina läkemedel larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga, som snabbt kan förhindra att en skada sker.

Vilket problem löser den?

I takt med att vi konsumerar allt mer läkemedel ökar också risken för läkemedelsskador. I snitt läggs 300 personer i Sverige varje dag in på sjukhus på grund av felaktig medicinering, med stort lidande för den enskilde individen såväl som stora kostnader för samhället.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får sin medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

Dosell är helt enkelt en trygghet för dig som patient eller anhörig och ett värdefullt hjälpmedel för dig som vårdgivare.

Manualer

Att hantera Dosell

Ladda ned

Manual Dosell

Ladda ned
Manual in other language

Kontakta oss

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss?

 

Kontakta oss

Support

Har du funderingar kring våra produkter och tjänster? Här hittar du all hjälp du kan behöva.

 

Support och kundservice