Ökad trygghet & integritet med fjärrtillsyn

En livscykelanalys som jämför digital tillsyn med traditionell fysisk tillsyn

Under coronapandemin har samhällets äldre blivit isolerade och tillsynen från hemtjänst har svårats, då det måste ske på ett smittsäkert vis. Ett sätt att komma runt problemet är att nyttja den digitala teknikens möjligheter och använda fjärrtillsyn.

Under 2021 tilldelades Sveriges kommuner 200 miljoner kronor för att utveckla digitaliseringen inom äldreomsorgen. Denna utveckling väcker spännande frågor och utmaningar. Hur kan exempelvis fjärrtillsyn vidareutvecklas inom äldreomsorgen? Och kan det ske på ett kostnadseffektivt sätt som bidrar till att resurserna omfördelas på ett mer effektivt sätt?

Trygghetskameror nattetid - istället för besök!

En undersökning visar att personer med behov av tillsyn på natten ofta blir oroliga vid fysiska besök och att det kan generera vidare hjälpbehov och larm. Besök mitt i natten stör nattsömnen och kan skapa oro och förvirring, framför allt hos de som lider av demens. Detta i sin tur kan bidra till försämrad livskvalité och att rörligheten under dagen blir sämre. I flera regioner och kommuner runt om i Sverige växer därför intresset för trygghetskameror. 

Mer tid och bra för miljön

Tillsyn mitt i natten innebär ofta långa biltransporter, för att endast konstatera att brukaren ligger och sover. Detta resulterar i stora mängder utsläpp som skulle kunna begränsas. Det innebär också trafikmässiga risker för personalen att färdas långt mitt i natten, framför allt när väglaget och sikten är dålig. Med digital tillsyn är det möjligt att komma runt dessa problem. 

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Ny teknik kan bidra till att mycket tid sparas och arbetet förenklas. Det kan aldrig helt ersätta våra mänsliga relationer och det dagliga utbytet, men det kan förenkla och skapa utrymme för mer livskvalitet och fler möten. Med hjälp av fjärrtillsyn kan resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten fördelas. Många äldre är initialt skeptiska till tillsynskameror, men de inser snabbt fördelarna - att slippa besök mitt i natten, att alltid känna sig trygga och att få en god natts sömn.

Med välfärdsteknikens hjälp kan vi göra mer för varandra. Det skapar en ökad trygghet, integritet och en mer meningsfull vardag för samhällets seniorer.