Äldre man och dotter. Trygghet och brandsäkerhet.

Röklarm och trygghetslarm för ökad brandsäkerhet

”Det här är bland det mest trygghetsskapande och bästa vi gjort i Västerviks kommun vad gäller skydd mot olyckor och mot dödsbränder som är så svåra att komma åt.”

Jakob Dahlqvist

Brandingenjör vid räddningstjänsten i Västervik

Flera kommuner i Sverige arbetar idag tillsammans med räddningstjänsten för att hitta lösningar. Ett bra sätt är att införa röklarm som kopplas till trygghetslarm. Västerviks kommun har gjort en sådan sammankoppling av systemen för att kunna rädda fler liv. I ett samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och socialförvaltningen jobbar parterna med målsättningen att förse samtliga av kommunens trygghetslarm med branddetektion. Careium träffade några av de involverade i projektet för att närmare diskutera och lyssna till deras erfarenheter.

Så fungerar det

Careiums optiska rökdetektor kan kopplas till alla Careiums trygghetstelefoner samt trygghetslarmsystem. När rökdetektorn aktiveras skickas ett prioriterat larm till larmcentralen, som då kontaktar brukaren. På så sätt möjliggörs granskning av situationen och huruvida en utryckning krävs eller ej. Liv kan räddas, men onödiga uttryckningar hos räddningstjänsten kan även undvikas och de kan istället vara tillgängliga för akuta händelser. 

"Genom larmtjänstens service kan situationen således avläsas snabbt, något som är avgörande", enligt Sven Tholén, utvecklingsledare på socialförvaltningen i Västervik.

Fördelar

Åtgärderna bidrar, förutom till en ökad trygghetskänsla hos äldre och deras anhöriga, även till att den generella säkerheten i bostäder kan ses över när brandmännen är ute på uppdrag för att installera rökdetektorerna. 

"Vi kan inte nog trycka på hur nöjda vi är att vi har fått till det här. Det här är bland det mest trygghetsskapande och bästa vi gjort i Västerviks kommun vad gäller skydd mot olyckor och mot dödsbränder som är så svåra att komma åt", säger Jakob Dahlqvist, brandingenjör vid räddningstjänsten i Västervik

Vill du veta mer?

Ladda gärna ner vår rapport Brandsäkerhet för en åldrande befolking. Här kan du även läsa mer om samarbetet mellan räddningstjänsten och socialtjänsten i Västervik.