Anpassade trygghetslarm ger ökad livskvalitet

Att fortsätta leva ett värdefullt liv. Så kan man sammanfatta Careiums tankar kring hur man ska få äldre att må så bra som möjligt.


– Ett aktivt liv ökar livskvalitén och förbättrar hälsan, säger Martin Puumalainen, Sverigechef på Careium. Individuellt anpassade trygghetslarm innebär en större frihet.

När sjukdom eller ålder sätter in är det naturligt att både den drabbade och anhöriga känner oro. Trygghetslarm är en effektiv lösning, men kan ofta upplevas som begränsande.

– Vi tror på att människor mår bäst av att leva sina liv som vanligt, så länge det går. Att röra på sig är viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan. Därför erbjuder vi larmlösningar som anpassas efter individens önskemål och behov. Vi ser en ökad efterfrågan på individanpassade lösningar, ofta en kombination av mobilt och stationärt trygghetslarm, säger Martin.

Mobila trygghetslarm

Mobila trygghetslarm är den form som ger störst frihet för personer, som trots fysiska begränsningar, ändå klarar att lämna hemmet på egen hand. Gå ut med hunden, handla mat, äta lunch med en kompis eller till och med resa. Genom ett mobilt trygghetslarm med GPS-funktion i form av exempelvis en klocka bär man tryggheten med sig överallt och kan alltid larma om något skulle hända.

GPS visar var du är

Genom GPS kan den som tar emot larmet se var personen befinner sig, om denne till exempel ramlat eller börjar känna sig dålig. Demenssjuka i tidiga stadier kan ofta klara sig ganska bra ute i samhället. Men det är också vanligt att de ibland tappar orienteringen och då är ett GPS-larm till stor hjälp. Mottagaren kan både se var den som larmar befinner sig och prata med personen via en inbyggd högtalartelefon.

Anhöriga involverade

En sjuk familjemedlem eller släkting innebär en stor oro även för de anhöriga. Dessa är ofta väldigt engagerade i omhändertagandet.

– Vi ser till vad som är bäst för helheten. Trygghetslarmen kan till exempel ställas in så att en anhörig larmas först. Det är en trygghet för individ och anhörig och avlastar dessutom både hemtjänst och larmcentral. Den som larmar kanske bara vill meddela att man fått ont i benen och satt sig för att vila en stund, fortsätter Martin.

Larm en pusselbit

Trygghetslarm är en av flera pusselbitar i hur man bedömer individens hälsostatus. Upprepade larm kan indikera att man bör träffa en läkare. Särskilt om hemtjänstpersonal och anhöriga också noterat hälsoförändring.

– Careium är en helhetsleverantör av välfärdsteknik och vi har en tät dialog med kommunerna. Vi strävar alltid efter att utveckla nya lösningar. I ett visst läge är ett stationärt trygghetslarm bäst, i ett annat ett mobilt larm. Ibland kan det även behövas andra insatser, från exempelvis hemtjänst eller hemsjukvård. Vi erbjuder också fjärrtillsyn på natten via en trygghetskamera, avslutar Martin.

Läs mer på GP.