Ellis är larmknappen som visar på att god design uppskattas – oavsett ålder

Att ha en larmknapp kopplad till ett trygghetslarm kan bidra till en tryggare vardag för äldre och personer med särskilda behov. Välfärdsteknik kan se ut på flera olika sätt och när Careium utvecklade larmknappen Ellis låg fokuset på behovsanpassad design. Resultatet är ett larm som både är estetiskt tilltalande och fyller den mycket viktiga funktionen – att vara en trygghet för användaren.

Stil och design är ett sätt att uttrycka sig och det blir inte mindre viktigt bara för att man blir äldre. En larmknapp är något som en omsorgstagare ska bära med sig varje dag, så vem säger att den inte kan vara elegant och stilren? Robert Horney, Hardware Developer och Peter Cullin, Category Manager på Careium började tillsammans utveckla en larmknapp utformad på ett helt nytt sätt och med användaren i fokus. Resultatet blev Ellis - en larmknapp man ska känna sig bekväm med att bära och som inte känns som ett hjälpmedel utan snarare som ett vackert smycke.

När man talar om behovsanpassad design ligger fokus på att skapa lösningar för en specifik målgrupp och att ta hänsyn till individens behov. Viktigt är också att inkludera användarna i fråga under själva designprocessen för att ta till sig av deras synpunkter och utforma produkten efter deras unika förutsättningar. Slutmålet är att skapa en lösning som utgår från användaren och bortser från fördomar för att skapa en produkt som är både funktionell och uppmuntrar till användning.

Peter Cullin berättar att ett vanligt problem med dagens larmknappar är att användare väljer att inte bära dem då det kan kännas stigmatiserande.

"Alla tänker design, oavsett ålder. Det är lätt att som yngre ha fördomen att bara för att man blir äldre så slutar det vara viktigt. Vi vill inte att man ska välja bort trygghetslarm på grund av att man ofta lagt för lite vikt vid den estetiska delen i designen. Att detta kan leda till att man väljer att inte bära med sig sitt larm är ett problem. Med Ellis har vi försökt skapa ett larm där funktion och estetik går hand i hand med slutmålet att användarna ska känna sig stolta när de bär larmet."

Ellis är utformat som ett smycke och bärs runt halsen i en kedja som för tankarna till ett halsband mer än en traditionell larmknapp. Kedjan har i sin tur en magnetlänk vilket gör att den tryggt går att sova med och lossnar om man skulle fastna i något. Själva larmknappen sitter på dess baksida och omsorgstagaren kan på så sätt med ett enkelt tryck larma om något skulle hända. Att just sätta knappen på baksidan var ett väldigt medvetet val berättar Robert Horney.

"Bakom den slutgiltiga designen ligger ett gediget arbete där vi testade olika modeller och det var en väldigt rolig och kreativ designprocess. Att placera larmknappen på baksidan var ett medvetet val.Larmknappen brukar nämligen vanligtvis placeras utåt. Vi valde att vända på det, både för att det känns naturligt att använda tummen för att larma samtidigt som larmknappen döljs vilket i sin tur gör att det ser ut som ett smycke och inte en klassisk larmknapp. Användaren kan själv välja vilken sida av larmet de tycker är vackrast och därför vill exponera – den mer glansiga framsidan eller den matta baksidan med larmknappen."

Innan larmknappen lanserades testades den av omsorgstagare i Lunds kommun med goda recensioner som resultat. Användarna upplevde att Ellis var bekväm att bära och larmet upplevdes också som lättare och mer naturligt att trycka på när man fick använda sin tumme. När testperioden var slut uppgav alla som fått använda larmet att de ville behålla Ellis och fortsätta använda den i framtiden vilket får ses som ett gott omdöme.

 

Här finner du mer information om Ellis.