Careium bistår sina kunder med anledning av personuppgiftsincident enligt GDPR

Efter att Careium den 23 mars drabbades av driftsstörningar som påverkade bolagets samtliga trygghetslarm i Sverige, lyckades vi lokalisera problemet och åtgärda prioriterade systemfunktioner så att trygghetslarmen sedan kl. 18:30 samma dag återigen gick i drift. Larmtjänsten är fortsatt i drift.

Vi har konstaterat att det handlar om en cyberattack. Utredningsarbetet visar att en personuppgiftsincident enligt GDPR förekommit och det kan inte uteslutas att obehörig aktör riskerar att ha fått begränsad tillgång till personuppgifter. Utifrån vad vi vet just nu har inga personuppgifter tillgängliggjorts publikt.

Just nu arbetar ett erfaret team av tekniker med att närmare utreda detaljerna kring det inträffade och vi bistår fortsatt våra kunder, kommunerna, med vidare information när vi vet mer om personuppgiftsincidenten för deras eventuella rapportering. 

Careium har sedan driftsstörningarna uppdagats varit i kontinuerlig kontakt med våra kunder, kommunerna, som i sin tur aktiverat sina krisberedskapsplaner. Vår främsta prioritet just nu är att utreda situationen vidare och underlätta för våra omsorgstagare och kunder. Denna information uppdateras löpande.