IT-stöd till äldre minskar ensamhet

200 000 äldre lider idag av ofrivillig ensamhet i Sverige. Det är extremt påfrestande att möta livet helt ensam och det sociala behovet upphör inte för att man blir gammal.

Vi vet att digital teknik kan bryta isolering och möjliggöra nya sociala kontakter. Men forskning visar att seniorer är beroende av anhöriga för introduktion till ny teknik. Ensamma äldre blir därmed dubbelt utsatta genom att även ställas utanför vårt digitala samhälle, med både stort lidande och stora kostnader för samhället som följd.

Social isolering är det första steget i en snabbt accelererande negativ hälsospiral som leder till stort mänskligt lidande och kostnader för samhället. Ensamma äldre har högre dödlighet och riskerar att tidigare drabbas av hjärtinfarkt, stroke, cancer eller demenssjukdom. De känner även mer smärta, vilket leder till att de gör fler läkarbesök. De riskerar också att tidigare förlora sin förmåga att ta hand om sig själva och blir därmed i högre grad beroende av stöd i hemmet, eller en plats på särskilt boende.

Vi lever idag längre, samtidigt som den digitala utvecklingen rullar på snabbare. Äldre vill och behöver kunna använda digital teknik för att lösa vanliga vardagliga problem som bankid och swish eller hålla kontakt med vänner och släktingar, men för att inkludera alla behöver tekniken och introduktionen till den anpassas och samhället stötta.

För barn och unga sker introduktion till ny teknik automatiskt i samhället genom det egna användandet, medan äldre har ett större behov av mer introduktion och vägledning. Samhällets äldreomsorg stöttar idag med en rad aktiviteter utöver ren vård och omsorg som ger ökad livskvalitet och deltagande i samhället, det handlar om utflykter, högläsning eller quiz. Men forskning1 visar att när det gäller att introducera äldre i ny digital teknik är seniorer utlämnade till anhörigas möjligheter att stötta. Vi ser samma utveckling i våra kontakter med äldre, det är de anhöriga som stöttar, ger råd och hjälper till vid ny teknikutveckling. Men vad gör ensamma äldre som inte har anhöriga?

Malmö stad är här en bra förebild. Sedan augusti pågår en testverksamhet med en it-fixare som hjälper äldre med enklare it-supporttjänster i hemmet. Precis det vi ser ett behov av i våra kontakter med äldre.

Det finns ett stort utrymme för äldreomsorgen och kommunerna att ta initiativ för att tillhandahålla inlärningsmöjligheter och aktiviteter som kan introducera ny teknik för alla äldre. Låt det inte vara en lyx enbart för de som har anhöriga med kompetens och ork att stötta, utan något som är en självklarhet för alla Sveriges äldre. Sverige ligger i topp i världen på att använda it. Ge nu förutsättningar för att det ska gälla även för våra äldre.

Skribent: Carl-Johan Fredin, Sverigechef Care

1 Source: The social connectedness of older people in residential aged care communities:

Use of internet-based technologies, Wendy Wrapson och Jill Wrapson. Auckland University.