Mobila trygghetslarm bidrar till ökad trygghet för äldre och deras närstående

En ökad användning av mobila trygghetslarm med gps-funktion bidrar till större trygghet för äldre och deras anhöriga. Samtidigt som sökinsatser efter försvunna personer kan effektiviseras. Som läget ser ut idag når dock inte dessa hjälpmedel sin fulla potential. Bristen på information och kunskap kring mobila trygghetslarm har medverkat till att de inte används i tillräckligt stor utsträckning.

Det är allt för ofta som det inkommer rapporter om att nya sökpådrag efter en saknad person har inletts. Inte sällan handlar det om en äldre person och orsakerna för försvinnandet varierar. Det kan vara allt från att personen i fråga tagit en promenad och helt plötsligt inte minns vägen hem, till att det inträffat en olycka där den äldre ramlat och inte tar sig upp.

Förra året gjorde polisen 25 686 händelserapporter gällande försvunna personer. Hela 24 % av dessa händelserapporter gällde personer med demensdiagnos. Det motsvarar totalt 6165 personer, dvs. 17 livsöden som dagligen anmäls försvunna. Studier visar dessutom att det sker en avsevärd underrapportering av saknade personer med demensdiagnos. I många fall letar närstående eller hemtjänsten rätt på personen på egen hand, och gör därmed inte en polisanmälan.

Ofta brukar demens beskrivas som ”de anhörigas sjukdom”. Att en närstående insjuknar innebär stora psykiska påfrestningar. Många oroar sig över hur deras närstående mår och har det. I vissa fall är den oron påtaglig under dygnets alla timmar. Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila trygghetslarm och gps-klockor kan den oron lindras. Flera studier visar hur dessa hjälpmedel har bidragit till en känsla av ökad trygghet och lugn bland såväl användare som närstående.

Det innebär alltid ett stort obehag för såväl den drabbade som för närstående när någon saknas. Inte minst tar det upp stora samhällsresurser att koppla in polisen. Tänk om det fanns ett sätt att lindra oron, samtidigt som sökinsatserna effektiviseras?

Hasse Lagervall är en av förgrundsgestalterna inom den ideella organisationen Missing People. Enligt honom skulle sökinsatserna kunna förenklas med hjälp av fler digitala lösningar, såsom mobila trygghetslarm med gps­funktion. Befinner sig en användare i en nödsituation där denne behöver hjälp kan han eller hon enkelt utlösa ett larm. På så sätt kan personer med demens eller andra som saknas återfinnas snabbare.

Idag finns som bekant inget botemedel mot demens, men det finns ändå mycket vi kan göra för att förenkla tillvaron för alla som diagnostiseras, och för deras närstående. Forskningen om demenssjukdomar går tydligt framåt. Idag vet vi mycket mer om sjukdomen än vad vi gjorde för bara några år sedan. Tillsammans med nya innovationer inom välfärdsteknik kan livet därmed underlättas för de som drabbas samt deras anhöriga. Mobila trygghetslarm och gps-klockor är onekligen en outnyttjad resurs som bidrar till mer frihet för äldre under trygga former. Det är en fantastisk tillgång som bör pryda ännu fler handleder.

Läs mer om mobila trygghetslarm och vilken stor resurs det kan vara i sökinsatser för bland annat Missing People, i Careiums publikation ”Mobila trygghetslarm ger frihet för äldre under trygga former”.