Careium bistår fortsatt sina kunder med anledning av personuppgiftsincident enligt GDPR

Efter att Careium den 23 mars drabbades av driftsstörningar som påverkade bolagets samtliga trygghetslarm i Sverige, lyckades vi lokalisera problemet och åtgärda prioriterade systemfunktioner så att trygghetslarmen sedan kl. 18:30 samma dag återigen gick i drift.

Vi har konstaterat att det handlar om en cyberattack. Utredningsarbetet visar att en personuppgiftsincident enligt GDPR förekommit och vi har tidigare kommunicerat att det inte kan uteslutas att obehörig aktör riskerar att ha fått begränsad och tillfällig åtkomst till personuppgifter. Vi kan fortfarande inte utesluta detta men vi kan efter avslutad utredning konstatera att angriparen i sådana fall endast fått obehörig åtkomst till en mycket begränsad mängd uppgifter. Vår bedömning är att det är mycket svårt för utomstående att endast genom dessa identifiera en enskild individ.

Inga personuppgifter har tillgängliggjorts publikt eller obehörigen ändrats i Careiums system. Vi fortsätter bevakningen av detta.

Vår främsta prioritet är fortsatt att bistå våra kunder och omsorgstagare. Vi är i kontakt med polisen och polisanmälan har skett. 

Denna information uppdateras löpande.