Risk för effektbrist på el

Den 6:e december presenterade Energimyndigheten en ny lägesbild för elförsörjningen i Sverige. Man meddelar att elförsörjningen i nuläget är ansträngd, men stabil. Det finns en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar och osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december. 

Konkret innebär detta att det finns en risk för effektbrist på el i framför allt södra Sverige under perioden 9-18:e december. Elen kan med kort varsel (ned till så lite som 15 minuter) komma att stängas av i olika områden.

Om detta skulle drabba områden där Careium har sina larmcentraler, Malmö och Kalix, så kommer vår reservkraft att säkerställa att verksamheten kan fortgå som vanligt. Likaledes har våra trygghetslarm batteribackup.

Vi på Careium vill dock göra er uppmärksamma på att det vid längre elavbrott kan uppkomma störningar i till exempel mobilnäten som kan påverka larmkedjans drift. Vi vill därför uppmana er att planera för och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa omsorgstagarnas trygghet.

 

För mer information:

Svenska Kraftnät: https://www.svk.se/  

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/bra-att-veta-for-allmanheten/sa-har-funkar-frankoppling-om-elen-inte-racker-till/ 

Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/ 

MSB: https://www.msb.se/sv 

EON: https://www.eon.se/